Η Βιβλιοθήκη Η Ιστορία και ο στόχος της ΔΚΒ Καλαμάτας


Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, Ν.Π.Δ.Δ, αποτελεί για την πόλη της Καλαμάτας πολιτιστικό κέντρο που έχει σκοπό την προώθηση χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας:

  • λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης που εξασφαλίζει στους χρήστες της πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία.
  • ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα.
  • παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό σε όσους χρήστες δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να χρησιμοποιήσουν τις συνήθεις υπηρεσίες και το υπάρχον Υλικό της Βιβλιοθήκης όπως: ξενόγλωσσες μειονότητες, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που βρίσκονται σε νοσοκομεία, φυλακές κλπ.
  • ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της.
  • η εφαρμογή των σκοπών αυτών, οι οποίοι συνάδουν με την Διακήρυξη της UNESCO για τις βιβλιοθήκες, συνιστούν τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο στηρίζεται ο κανονισμός λειτουργίας και δημιουργούν το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας τους. Το κείμενο της Διακήρυξης της UNESCO για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες συνοδεύει τον κανονισμό λειτουργίας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του.

ΔΚΒ Καλαμάτας

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 2004 σύμφωνα με 1) τον υπ΄αριθμ. 83064/ΙΖ Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών αρ. ΦΕΚ 1173/20-08-2003, και 2) το Νόμο 3149/2003 Εθνική Βιβλιοθήκη τις Ελληνικές Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις αρ. ΦΕΚ 141/10-06-2003. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή από 11.700 περίπου τόμους βιβλίων μέρος των οποίων έχει μηχανογραφηθεί στο πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.501. Το υλικό , έντυπο και μη, ταξινομείται σύμφωνα με το διεθνώς καθιερωμένο ταξινομικό σύστημα Decimal Dewey Classification (δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης) . Η καταλογογράφηση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικάνικους κανόνες AACR2 και τις καθιερωμένες επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ). Η ταξιθέτηση σκοπό έχει την εύκολη χρήση του υλικού της βιβλιοθήκης, από τους χρήστες της. Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο στο κοινό είτε για δανεισμό με καρτέλα δανεισμού είτε για χρήση στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Μόλις ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση του υλικού ο δανεισμός θα γίνεται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος ΑΒΕΚΤ. Το ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό (CD-ROMs, κασέτες, videos) δεν θα δανείζονται , αλλά θα επιτρέπεται η χρήση τους μόνο εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης και για 30 λεπτά ανά χρήστη.

Πηγή: ΥΠ.ΠΕ.