Εκτέλεση ΠροϋπολογισμούΕκτέλεση προϋπολογισμού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας


Αρχείο

Εκτέλεση προϋπολογισμού Μάρτιος 2017 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας


Αρχείο

Εκτέλεση προϋπολογισμού Μάρτιος 2017 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας


Αρχείο

Εκτέλεση προϋπολογισμού Φεβρουάριος 2017 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας


Αρχείο

Εκτέλεση προϋπολογισμού Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουά της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας


Αρχείο

Εκτέλεση προϋπολογισμού Εκτέλεση προϋπολογισμού Δεκέμβ της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας


Αρχείο

Εκτέλεση προϋπολογισμού Εκτέλεση προϋπολογισμού Νοέμβρ της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας


Αρχείο

Εκτέλεση προϋπολογισμού Εκτέλεση προϋπολογισμού Οκτώβρ της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας


Αρχείο

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτέμβριος 2016 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας


Αρχείο