Το εφορευτικό συμβούλιο της ΔΚ Βιβλιοθήκης Καλαμάτας


Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας αποτελείται από:
την πρόεδρο τον αντιπρόεδρο τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη