Συχνές Ερωτήσεις

Για να γίνετε μέλος χρειάζεται να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους και να προσκομίσετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής. Αφού περαστούν τα στοιχεία σας στη λίστα μελών, σας δίνετε μια κάρτα με τον αποκλειστικό κωδικό σας, τον οποίο θα χρησιμοποείτε για τις συναλλαγές σας με την βιβλιοθήκη. Αναλυτικά η διαδικασία εγγραφής εδώ.
Η αναζήτηση ενός βιβλίου γίνεται είτε θεματικά στο χώρο της βιβλιοθήκης και στην κατηγορία που το βιβλίο ανήκει είτε στον Κατάλογο και προσκομίζοντας στο προσωπικό της βιβλιοθήκης το αντίστοιχο Ταξιθετικό Σύμβολο.
Αναπαραγωγή τεκμηρίων από την κλειστή συλλογή της βιβλιοθήκης επιτρέπεται με τρόπο που να αποφεύγεται η φθορά του, όπως π.χ. η φωτογράφηση και μόνο με την άδεια του διευθυντή. Η δυνατότητα φωτοτυπίας ή εκτύπωσης με τον εξοπλισμό της ΔΚΒΚ ΔΕΝ διατίθεται.
Εγγραφή στη Βιβλιοθήκη επιτρέπεται για όλους τους κατοίκους Καλαμάτας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Για τους ανηλίκους είναι απαραίτητη η ενημέρωση του γονέα και η έγκρισή του για την έκδοση της κάρτας.
Κάθε βιβλίο δανείζεται για δεκαπέντε (15) ημέρες και μπορεί να ανανεωθεί ο δανεισμός του για άλλες δεκαπέντε (15), ύστερα από αίτημα του μέλους. Σε περίπτωση καθυστέρησης αρχικά ενημερώνεται από την βιβλιοθήκη και του γίνεται σύσταση. Εάν συνεχιστεί η καθυστέρηση, τότε το μέλος χάνει το δικαίωμα δανεισμού από 2 έως 6 μήνες. Εάν το μέλος δεν συμμορφωθεί με τους κανονισμούς, τότε η βιβλιοθήκη μπορεί να ακυρώσει την κάρτα μέλους.
Κάθε μέλος οφείλει να επιστρέψει το υλικό που δανείστηκε στην κατάσταση που το δανείστηκε. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια οφείλει να την γνωστοποιήσει στην βιβλιοθήκη και να προβεί στην αντικατάστασή του με το ίδιο ή να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Σε περίπτωση που το τεκμήριο δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο το αντικαθιστά με κάποιο άλλο σχετικό που του υποδεικνύει η βιβλιοθήκη.