Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δημόσιες Βιβλιοθήκες (τμήμα Καλαμάτας)
Δημόσιες Βιβλιοθήκες (τμήμα Καλαμάτας)

Δήμος Καλαμάτας
Δήμος Καλαμάτας

Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (παράρτημα Καλαμάτας)
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (παράρτημα Καλαμάτας)

ΤΕΙ Πελοποννήσου
ΤΕΙ Πελοποννήσου

Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Πεολοποννήσου
Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Πεολοποννήσου

Γενικά Αρχεία του Κράτους
Γενικά Αρχεία του Κράτους

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ΕΚΤ: η Αργώ (Περιβάλλον Πρόσβασης Πηγών Πληροφόρησης)
ΕΚΤ: η Αργώ (Περιβάλλον Πρόσβασης Πηγών Πληροφόρισης)