ΝέαΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καταλογογραφημένου υλικού

Δημοσιεύθει 2017-11-03 09:28:45


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καταλογογραφημένου υλικού

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων

Δημοσιεύθει 2017-11-03 09:26:38


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καμερών/κλειστού συστήματος τηλεόρασης CCTV

Δημοσιεύθει 2017-10-19 10:06:05


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καμερών/κλειστού συστήματος τηλεόρασης CCTV

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Δημοσιεύθει 2017-10-16 13:22:55


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Δημοσιεύθει 2017-10-16 13:21:58


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Δημοσιεύθει 2017-10-16 13:20:47


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Περισσότερα

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Δημοσιεύθει 2017-10-06 14:30:42


Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης τεχνολογικού εξοπλισμού και συντήρησης-επέκτασης υπάρχοντος δικτύου ΗΥ στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Δημοσιεύθει 2017-10-06 14:17:34


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης τεχνολογικού εξοπλισμού και συντήρησης-επέκτασης υπάρχοντος δικτύου ΗΥ στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς τεχνολογικού εξοπλισμού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Δημοσιεύθει 2017-10-06 14:16:06


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς τεχνολογικού εξοπλισμού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Περισσότερα

Χειμερινό ωράριο 2017-2018

Δημοσιεύθει 2017-09-25 11:12:39


Χειμερινό ωράριο 2017-2018

Από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε σε χειμερινό ωράριο και σας περιμένουμε Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες λειτουργίας τ

Περισσότερα