ΝέαΕκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2018

Δημοσιεύθει 2018-02-09 15:31:46


Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2018

Δημοσιεύθηκε η εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2018. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανά

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το 2018

Δημοσιεύθει 2018-01-17 14:35:46


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το 2018

Περισσότερα

Νέο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Δημοσιεύθει 2017-12-05 14:23:36


Νέο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καταλογογραφημένου υλικού

Δημοσιεύθει 2017-11-03 09:28:45


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καταλογογραφημένου υλικού

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων

Δημοσιεύθει 2017-11-03 09:26:38


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καμερών/κλειστού συστήματος τηλεόρασης CCTV

Δημοσιεύθει 2017-10-19 10:06:05


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καμερών/κλειστού συστήματος τηλεόρασης CCTV

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Δημοσιεύθει 2017-10-16 13:22:55


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Δημοσιεύθει 2017-10-16 13:21:58


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Δημοσιεύθει 2017-10-16 13:20:47


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Περισσότερα

Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Δημοσιεύθει 2017-10-06 14:30:42


Εκτέλεση προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Περισσότερα