Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη για το οικ. έτος 2017


Δημοσιεύθει 2017-03-22 13:58:24


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη για το οικ. έτος 2017