ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 «ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


Δημοσιεύθει 2017-06-20 13:30:41


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017  «ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού) και στόχος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά ώστε, με δημιουργικό τρόπο, να γνωρίσουν και να μάθουν τα δικαιώματά τους, καθώς και να κατανοήσουν ότι είναι κάτοχοι δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά μέσα από ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες, όπως παιχνίδια, φαντασία, ζωγραφική, χειροτεχνίες, παιχνίδια ρόλων, διήγηση και δημιουργία ιστοριών καθώς και δημιουργία κολάζ, θα μπορέσουν να μάθουν τα άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις αρχές και τις κατηγορίες των Δικαιωμάτων. Θα καταλάβουν, επιπλέον, τις διαφορετικές έννοιες «δικαίωμα»-«επιθυμία»-«υποχρέωση» και θα κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των δικαιωμάτων και τη σημασία της εφαρμογής τους. Επίσης, τα παιδιά θα ενημερωθούν για οργανισμούς και πρόσωπα που υπερασπίζονται τα Δικαιώματα. Τέλος, τα παιδιά θα προσπαθήσουν να συμμετέχουν σε υποθετικές καταστάσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων, με στόχο την εφαρμογή πρακτικών/δράσεων για την υπεράσπιση και εφαρμογή τους. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από 3 έως 27 Ιουλίου 2017, κάθε εβδομάδα. Μέγιστος αριθμός παιδιών είναι τα 30, όπου τα παιδιά θα χωριστούν σε 3 τμήματα (10 ανά τμήμα), με δύο συναντήσεις την εβδομάδα για το κάθε τμήμα. Πιο συγκεκριμένα: ? A? Τμήμα: Ημέρες Δευτέρα & Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:30. ? Β΄ Τμήμα: Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη και ώρα 9:00 έως 10:30. ? Γ΄ Τμήμα: Ημέρες Τρίτη & Πέμπτη και ώρα 11:00 έως 12:30. Ως χώρος διεξαγωγής του προγράμματος έχει οριστεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Το πρόγραμμα «Μαθαίνω τα δικαιώματα μου» επιμελείται η παιδαγωγός κ. Κυριακή Γκότση. Για τη συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα χρειάζεται η προεγγραφή από 13 έως 29 Ιουνίου, στο τηλέφωνο: 6979181246, κ. Κυριακή Γκότση, συντονίστρια προγράμματος. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο ίδιο τηλέφωνο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.