Διαδικασία Εγγραφής για δανεισμό βιβλίων και χρήση δικτύου

Βήμα 1

  • Εκτυπώνετε και συμπληρώνετε την Αίτηση
  • ή συμπληρώνετε την αίτηση που λαμβάνεται από τη γραμματεία.

Βήμα 2

  • Προσκομίζετε την αίτηση και την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας στη γραμματεία.
  • Η γραμματεία καταχωρεί τα στοιχεία σας.

Βήμα 3

  • Αποκτάτε τα δικαιώματα του μέλους της Βιβλιοθήκης.