Κανονισμός Λειτουργίας

Ώρες Δανεισμού και Αναγνωστηρίου


Δευτέρα 8:30 - 14:00 17:00 - 20:00
Τρίτη 8:30 - 14:00 -
Τετάρτη 8:30 - 14:00 17:00 - 20:00
Πέμπτη 8:30 - 14:00 -
Παρασκευή 8:30 - 14:00 -