Κανονισμός Λειτουργίας

Δανεισμός

Η Δημοσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας διαθέτει δανειστικό τμήμα και για να δανειστεί κάποιος βιβλία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης.

Ο δανεισμός γίνεται με ΚΑΡΤΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ οι οποίες εκδίδονται από την βιβλιοθήκη κατά την επίσκεψη του χρήστη σ'αυτήν, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου για την συμπλήρωση των στοιχείων.