Κανονισμός Λειτουργίας

Εγγραφή μελών

  1. Η εγγραφή των μελών γίνεται με την αστυνομική ταυτότητα.
  2. Για τους αλλαδαπούς κατοίκους η εγγραφή γίνεται με την άδεια παραμονής του ή το διαβατήριό τους.