Κανονισμός Λειτουργίας

Κανόνες Δανεισμού

  1. Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να δανείζεται μέχρι δύο βιβλία τη φορά. Το υλικό της βιβλιοθήκης που αφορά κυρίως βιβλία Ελληνικής και Παγκόσμιας Λογοτεχνίας, Ποίησης, Παιδικής λογοτεχνίας μπορούν να δανειστούν στο σπίτι για 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 15 ημέρες η οποία γίνεται και τηλεφωνικά.
  2. Ο χρόνος δανεισμού δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιστροφή όλων των αντιτύπων για τον επόμενο δανεισμό.
  3. Δεν δανείζονται εγκυκλοπαίδιες, λεξικά, πολυτελείς εκδόσεις, DVD-CD, εφημερίδες και περιοδικά τα οποία είναι στη διάθεση του κοινού στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
  4. Το κάθε Μέλος είναι υποχρεωμένο να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εντός της ορισμένης προθεσμίας και σε καλή κατάσταση. Για καθυστέρηση μερικών ημερών γίνεται απλώς επισήμανση στο χρήστη. Η επανάληψη ή η κατ' εξακολούθηση καθυστέρηση επιστροφής του υλικού έχει ως κυρώσεις: την αναστολή δικαιώματος δανεισμού για διάστημα από 15 ημέρες έως 3 μήνες και/ή την οριστική κατάργηση της κάρτας.
  5. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του υλικού το Μέλος υποχρεούται να το αντικαταστήσει.