Κανονισμός Λειτουργίας

Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

Στη Δημόσια Καντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, λειτουργεί Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης με πρόσβαση στο INTERNET και σύνδεση υψηλών ταχυτήτων (ADSL). Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης είναι ένας χώρος, στον οποίο μπορούν τα Μέλη της Βιβλιοθήκης, να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όσες πληροφορίες αναζητούν.