Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας υπηρετούν για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022,  2 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί.