Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί Νινέτα Σωτηράκη & Τόνια Καραλιά. Χρέη προϊσταμένου ασκεί η κα Νινέτα Σωτηράκη.