Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας υπηρετούν για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 οι εκπαιδευτικοί Νινέτα Σωτηράκη (ΠΕ05), Τόνια Καραλιά (ΠΕ05), Γαρδελίνου Γεωργία (ΠΕ70) και Μπεγέτη Εύη (ΠΕ06).

Διευθύντρια της ΔΚΒ Καλαμάτας έχει οριστεί η Νινέτα Σωτηράκη με τη με αριθμό 159903/Γ1/28-09-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ.