Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας υπηρετούν για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 οι εκπαιδευτικοί Νινέτα Σωτηράκη (ΠΕ05), Τόνια Καραλιά (ΠΕ05), Παπαδοπούλου Ευτυχία (ΠΕ06) και Σακκέτα Ιωάννα (ΠΕ05).

Διευθύντρια της ΔΚΒ Καλαμάτας έχει οριστεί η Νινέτα Σωτηράκη με τη με αριθμό 159903/Γ1/28-09-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ.