Η Δημοσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας διαθέτει δανειστικό τμήμα. Για να δανειστεί κάποιος βιβλία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης.

  1. Η εγγραφή των μελών γίνεται με απλή επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Για τους αλλαδαπούς κατοίκους, η εγγραφή γίνεται με την άδεια παραμονής ή το διαβατήριό τους.

Την αίτηση για εγγραφή νέου μέλους μπορείτε να την βρείτε εδώ