Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού υφασμάτινων καλυμμάτων παιδικού τμήματος στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού υφασμάτινων καλυμμάτων παιδικού τμήματος στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 97ΙΦ46ΨΖΥ8-ΒΤ3

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: ΨΙΞΧ46ΨΖΥ8-ΚΘΙ

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συσκευασίας – μεταφοράς στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συσκευασίας – μεταφοράς στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 6ΜΔΨ46ΨΖΥ8-ΞΡΞ

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ….ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των οδηγιών που εκδόθηκαν από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με εκδηλώσεις και προγράμματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας» της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος που εκπονούσε τα τελευταία χρόνια η ΔΚΒ Καλαμάτας δεν θα πραγματοποιηθεί αυτήν τη χρονιά. Το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό. Οι βιβλιοθήκες έχουν προσαρμόσει τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες και Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Ολοκλήρωση β’ κύκλου Λέσχης Ανάγνωσης

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, μέσω τηλεδιάσκεψης, οι τελευταίες συναντήσεις του β΄ κύκλου της Λέσχης Ανάγνωσης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας (Δ.Κ.Β.Κ.) και της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων (Ε.Μ.Σ.) τη Δευτέρα 01 και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020. Στην έβδομη συνάντηση παρουσιάστηκε και σχολιάστηκε το μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη «Ελένη ή ο Κανένας» ως προς τα θέματα, τη δομή και τις τεχνικές του, ενώ συσχετίστηκε και με το γυναικείο ζήτημα. Στην όγδοη και τελευταία για τον β΄ κύκλο Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 9ΒΨΦ46ΨΖΥ8-Ζ7Χ

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: ΨΘ8446ΨΖΥ8-ΩΦΥ

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού υλικού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού υλικού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 910946ΨΖΥ8-Ε40

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για βιβλιοθηκονομικές και αρχειακές εργασίες στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για βιβλιοθηκονομικές και αρχειακές εργασίες στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 95ΔΦ46ΨΖΥ8-Ο45

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων βιβλιοθήκης (προστατευτικών γκισέ επίπλου υποδοχής) στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων βιβλιοθήκης (προστατευτικών γκισέ επίπλου υποδοχής) στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 94ΨΟ46ΨΖΥ8-Τ2Ρ

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδικού τεχνικού/ηλεκτρονικού, μηχανικού και επιστημονικού εξοπλισμού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδικού τεχνικού/ηλεκτρονικού, μηχανικού και επιστημονικού εξοπλισμού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: ΨΞ9146ΨΖΥ8-4Κ6

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: ΩΩΓΥ46ΨΖΥ8-35Ρ

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (μελάνια, toners) στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών (μελάνια, toners) στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 6ΚΛΖ46ΨΖΥ8-Ο3Χ

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 6Σ4Ν46ΨΖΥ8-ΛΚΕ

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το β’ εξάμηνο οικ. έτους 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το β’ εξάμηνο οικ. έτους 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: ΨΙΝΧ46ΨΖΥ8-6Ρ7

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής λογιστικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής λογιστικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2020. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: ΨΡΜΡ46ΨΖΥ8-ΛΩ9

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Ψήφισμα για το θάνατο του Π. Κοσμόπουλου

ΨΗΦΙΣΜΑ Το Εφορευτικό́ Συμβούλιο της Δημοσίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας συνήλθε εκτάκτως τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 καθώς πληροφορήθηκε τον θάνατο του εκπαιδευτικού́,  συγγραφέα, κατόχου Βραβείου της Ακαδημίας Αθηνών, επίτιμου Προέδρου του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Γραμμάτων και, επί σειρά ετών, διευθυντή σύνταξης του φιλολογικού περιοδικού ΙΘΩΜΗ και Γενικού Γραμματέα του παραρτήματος Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ και αποφάσισε τα κάτωθι: Να παραστεί́ η Πρόεδρος στην εξόδιο ακολουθία. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια των μελών του Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Ευχαριστήριο

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου (ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Π.Ε.) για τη δωρεά υγειονομικού υλικού προστασίας (απολυμαντικά τζελ, μάσκες και γάντια μιας χρήσης) και προς την εταιρεία Νίκος Γ. Νταγιόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ για τη δωρεά αυτοκόλλητης ταινίας σήμανσης αποστάσεων. Οι δωρεές αυτές κατέστησαν δυνατή την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης για το προσωπικό και τους επισκέπτες, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας.   Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Ανακοίνωση επαναλειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας – Πρωτόκολλο προστασίας & ασφάλειας επισκεπτών και εργαζομένων

Από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία για το κοινό. Το Εφορευτικό Συμβούλιο κατήρτισε τα μέτρα ασφαλείας που οφείλουν να τηρούν τόσο το προσωπικό, όσο και οι επισκέπτες, βάσει των σχετικών οδηγιών των Υπουργείων Εσωτερικών & Υγείας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για τους εποπτευόμενους φορείς του, της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επαγγελματιών Πληροφόρησης και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων (IFLA). Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟΝ 4ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κατόπιν πολλών αιτημάτων, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής συμμετοχών στον 4ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της Βιβλιοθήκης έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020. Ο διαγωνισμός αφορά στις κατηγορίες Πεζογραφίας, Ποίησης, Θεατρικού έργου και Δοκιμίου και απευθύνεται σε όσους γράφουν στην ελληνική γλώσσα και κατοικούν ή κατάγονται από τη Μεσσηνία, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ηλικίας. Κάθε συμμετοχή εκτός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δε θα γίνεται αποδεκτή. Οι συμμετοχές Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Νέο Εφορευτικό Συμβούλιο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Την Παρασκευή 22 Μαΐου συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας που ορίστηκε με την με αριθμό 51665/Γ4/06-05-2020 (ΦΕΚ 362 τ. ΥΟΔΔ/13-05-2020) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τους: Κουμάντου Παναγιώτα, δικηγόρο, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Γρουσουζάκου Σταυρούλα, εκπαιδευτικό, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Βέργας Ζαχαριά Νικόλαο, καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον Παντελόπουλο Γεώργιο, ιατρό Παυλάκου Αντωνία, φιλόλογο και Πρόεδρο της Ένωσης Μεσσηνίων Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από