Τελευταία Νεα

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Γ’ Λογοτεχνικού Διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Στόχος του Διαγωνισμού ήταν να προαγάγει τη λογοτεχνική έκφραση, να ενθαρρύνει την ενασχόληση με τα διαφορετικά λογοτεχνικά είδη και να Διαβάστε περισσότερα …

Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την απευθείας ανάθεση παραγωγής προωθητικού υλικού

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την απευθείας ανάθεση παραγωγής προωθητικού υλικού. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 6ΟΦ546ΨΖΥ8-ΑΥΘ

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής βιβλιοθηκονομικών υπηρεσιών. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: ΨΨΒ046ΨΖΥ8-Θ0Ε

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων για το παιδικό τμήμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2019

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων για το παιδικό τμήμα . Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: ΩΖΓΣ46ΨΖΥ8-Υ29

Τελευταία Νεα

Χειμερινό ωράριο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Από 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως 29 Ιουνίου 2020, το χειμερινό ωράριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα: 8:30 – 14:00 και 17:00 – 20:00 Τρίτη: 8:30 – 14:00 Τετάρτη: 8:30 – 14:00 Διαβάστε περισσότερα …

Τελευταία Νεα

«Για φαντάσου…» στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας με την υποστήριξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Για φαντάσου… Αν μπορούσες να ακούσεις τη φωνή των λουλουδιών ή των αστεριών… Αν μπορούσες να ταξιδέψεις μέχρι τον Άρη και να δεις πως μια μέρα οι άνθρωποι θα καταφέρουν να ζήσουν εκεί! Φαντάσου μια Διαβάστε περισσότερα …

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 934746ΨΖΥ8-Ν10

Τελευταία Νεα

ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ – Δράση αλληλεγγύης από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης του ανενεργού υλικού της και με γνώμονα την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας διοργανώνει χαριστικό παζάρι βιβλίων, περιοδικών και εγκυκλοπαιδειών τη Δευτέρα Διαβάστε περισσότερα …

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων βιβλιοθήκης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων βιβλιοθήκης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: ΨΒΟ046ΨΖΥ8-ΞΨΦ

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ΗΥ και βοηθητικών μηχανών

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ΗΥ και βοηθητικών μηχανών  στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 9ΠΔ046ΨΖΥ8-ΖΡΧ

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας εκδήλωσης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας εκδήλωσης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική πράξη με τον ΑΔΑ: Ω2Ξ046ΨΖΥ8-ΟΙ1

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ 6ΠΤ946ΨΖΥ8-69Ε

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ 6ΞΨ446ΨΖΥ8-ΩΝ6

Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοτυπικού υλικού και μελανιών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2019

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοτυπικού υλικού και μελανιών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2019. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: Ψ0Δ246ΨΖΥ8-ΚΥΞ

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Μπορείτε να αναζητήσετε με τον ΑΔΑ: 6Ι0Ο46ΨΖΥ8-ΒΛΧ

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για βιβλιοθηκονομικές και αρχειακές εργασίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για βιβλιοθηκονομικές και αρχειακές εργασίες. Μπορείτε να τη συμβουλευτείτε με τον ΑΔΑ: ΩΑΗΦ46ΨΖΥ8-314

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής λογιστικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής λογιστικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2019. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ Ω56146ΨΖΥ8-ΞΞΙ.

Τελευταία Νεα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εισαγωγής εγγραφών ηλεκτρονικού καταλόγου

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εισαγωγής εγγραφών ηλεκτρονικού καταλόγου. Μπορείτε να την αναζητήσετε με τον ΑΔΑ 6ΥΧΦ46ΨΖΥ8-ΜΚΡ.

Τελευταία Νεα

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

«Δανειζόμαστε -Διαβάζουμε – Γιορτάζουμε»   Στις 2 Απριλίου κάθε χρόνο εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Ο εορτασμός αυτός συμπίπτει με την επέτειο της γέννησης του Hans Christian Andersen και καθιερώθηκε το 1966 από τη Διαβάστε περισσότερα …