Μπορώ να φωτοτυπήσω ένα βιβλίο;

Αναπαραγωγή τεκμηρίων από τη συλλογή της βιβλιοθήκης επιτρέπεται με τρόπο που να αποφεύγεται η φθορά τους, όπως π.χ. η φωτογράφηση και μόνο με την άδεια του Διευθυντή. Δυνατότητα φωτοτυπίας ή εκτύπωσης με τον εξοπλισμό της ΔΚΒΚ υπάρχει, με σεβασμό στην εκάστοτε νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων/πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Είμαι ανήλικος. Μπορώ να εγγραφώ στη Βιβλιοθήκη;

Για τους ανηλίκους από 16 ετών και άνω, η εγγραφή γίνεται με την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. Για τους ανήλικους από 14 έως 16 ετών είναι απαραίτητη η ενημέρωση του γονέα και η έγγραφη συγκατάθεσή του για την έκδοση της κάρτας.

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Έχω καθυστερήσει την επιστροφή ενός βιβλίου. Θα έχω επιπτώσεις;

Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να δανείζεται μέχρι δύο βιβλία τη φορά. Το υλικό της βιβλιοθήκης δανείζεται για 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες 15 ημέρες η οποία γίνεται και τηλεφωνικά. Ο συνολικός χρόνος δανεισμού δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες και απαραίτητη προϋπόθεση για τον επόμενο δανεισμό είναι η Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Έχασα/κατέστρεψα το βιβλίο που δανείστηκα. Τί κάνω;

Κάθε μέλος οφείλει να επιστρέψει το υλικό που δανείστηκε στην κατάσταση που το δανείστηκε. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια οφείλει να την γνωστοποιήσει στην βιβλιοθήκη και να προβεί στην αντικατάστασή του με το ίδιο ή να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο. Σε περίπτωση που το τεκμήριο δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο το αντικαθιστά Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Πως μπορώ να αναζητήσω ένα βιβλίο;

H αναζήτηση ενός βιβλίου γίνεται είτε θεματικά στο χώρο της βιβλιοθήκης και στην κατηγορία που το βιβλίο ανήκει είτε στον Κατάλογο και προσκομίζοντας στο προσωπικό της βιβλιοθήκης το αντίστοιχο Ταξιθετικό Σύμβολο

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από

Τι χρειάζεται για να γίνω μέλος;

Για να γίνετε μέλος χρειάζεται να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους και να προσκομίσετε την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής. Αφού περαστούν τα στοιχεία σας στη λίστα μελών, σας δίνεται μια κάρτα με τον αποκλειστικό κωδικό σας, τον οποίο θα χρησιμοποιείτε Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Δ.Κ.Β.Κ., πριν από