Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό:

Xειμερινό Ωράριο (Σεπτέμβριος-Ιούνιος)

Δευτέρα 8:30 – 14:00                              17:00 – 20:00
Τρίτη 8:30 – 14:00
Τετάρτη 8:30 – 14:00
Πέμπτη 8:30 – 14:00 –                             17:00 – 20:00
Παρασκευή 8:30 – 14:00

Θερινό Ωράριο (Ιούλιος-Αύγουστος):

Δευτέρα 8:30 – 14:00
Τρίτη 8:30 – 14:00
Τετάρτη 8:30 – 14:00
Πέμπτη 8:30 – 14:00
Παρασκευή 8:30 – 14:00

Follow us: