Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό:

Xειμερινό Ωράριο (Σεπτέμβριος-Ιούνιος)

Δευτέρα 8:30 – 20:30               από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
Τρίτη 8:30 – 16:00
Τετάρτη 8:30 – 20:30
Πέμπτη 8:30 – 20:30
Παρασκευή 8:30 – 16:00

Θερινό Ωράριο (Ιούλιος-Αύγουστος):

Δευτέρα 8:30 – 14:00
Τρίτη 8:30 – 14:00
Τετάρτη 8:30 – 14:00
Πέμπτη 8:30 – 14:00
Παρασκευή 8:30 – 14:00

Follow us: