Δευτέρα      9:00 – 14:00
Τρίτη     9:00 – 14:00              
Τετάρτη     9¨:00 – 14:00
Πέμπτη     12:00 – 20:00
Παρασκευή     9:00 – 14:00