Δευτέρα 8:30 – 14:00 – 17:00-20:00 (οι ώρες απογευματινής λειτουργίας ισχύουν για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Ιούνιο)
Τρίτη 8:30 – 14:00
Τετάρτη 8:30 – 14:00
Πέμπτη 8:30 – 14:00 – 17:00-20:00 (οι ώρες απογευματινής λειτουργίας ισχύουν για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Ιούνιο)
Παρασκευή 8:30 – 14:00