Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Ολόκληρος ο Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης βρίσκεται εδώ.