Στη Δημόσια Καντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, λειτουργεί Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης με πρόσβαση στο INTERNET και σύνδεση υψηλών ταχυτήτων (ADSL). Υπάρχουν 10 υπολογιστές, εκτυπωτής και σαρωτής στη διάθεση του κοινού. Οι ιστοσελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες ελέγχονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Καθημερινά, στη διάθεση των μελών της Βιβλιοθήκης τίθενται χωρίς χρέωση οι τοπικές εφημερίδες της Μεσσηνίας.