Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας δέχεται επισκέψεις οργανωμένων ομάδων και σχολικών τμημάτων-τάξεων κατόπιν συνεννόησης.
Η περίοδος επισκέψεων ορίζεται από 1/10 έως 31/5 κάθε σχολικού έτους. Ο Υπεύθυνος επικοινωνεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης για να κλείσει την ημερομηνία.
Ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών μιας ομάδας ή σχολικής τάξης είναι δεκαέξι (16) άτομα και η χρονική διάρκεια της κάθε επίσκεψης εξαρτάται από το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος.