Απο σήμερα η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας διαθέτει εκτυπωτή συστήματος Braille (Μπράιγ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Με την πρωτοβουλία αυτή τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να προσφέρει παροχές με κοινωνικό αποτύπωμα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.