Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας και η ΦΑΡΙΣ-Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας, υπέγραψαν στις 11 Φεβρουαρίου του 2022, μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αποθετηρίου, τμήματος της Δημοσίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, με σκοπό την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Το μνημόνιο υπογράφηκε από την Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, κα Πιπίνα Κουμάντου και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΦΑΡΙΣ, κ. Παντελή Δρούγα, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας, κ.Θανάση Βασιλόπουλου και της Διευθύντριας της Βιβλιοθήκης, κας Μάγδας Σουλιώτη. Για την εκπλήρωση της ανωτέρω συμφωνίας και συνεργασίας, η ΦΑΡΙΣ θα διαθέσει το σύνολο του υλικού τεκμηρίωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, ώστε αυτή να το ψηφιοποιήσει με αποκλειστικά δικές της δαπάνες.

Με τα ψηφιακά αντίγραφα που θα προκύψουν από την ψηφιοποίηση των
φυλλαδίων, των καρτών, των αφισών και των αποκομμάτων του τύπου θα
δημιουργηθούν 27 ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), ένα για κάθε Φεστιβάλ Χορού. Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα τεκμηριωθούν κατάλληλα σε ειδική πλατφόρμα και θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες, μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης και μέσω της ιστοσελίδας του Διεθνούς Κέντρου Χορού.