Στις 17-02-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras , μετά την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης-παραλαβής για τη δωρεά 486 τόμων που έγινε από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών / Library UPAT στη ΔΗΚΕΒΙ Καλαμάτας, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Πρύτανη κο Χρήστο Μπούρα για τα ενδεχόμενα περαιτέρω συνεργασίας της βιβλιοθήκης μας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού – Πανεπιστήμιο Πατρών και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για μια τριμερή σύμπραξη. Ευχαριστούμε πολύ για την θερμή φιλοξενία τον Πρύτανη, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Βιβλιοθήκης του Παν. Πατρών Ιωάννη Τσάκωνα, την ΕΔΙΠ του Τμήματος Τουρισμού Παν. Πατρών Μαρία Αργυροπούλου και την υπάλληλο της βιβλιοθήκης του Παν. Πατρών Νικολίτσα Χριστοπούλου.